SpelaUpp


Lämna en kommentar

Palestinskt drama som dröjer sig kvar

I filmen Muren (2014) möter vi huvudpersonen Omar som så ofta tillfälle ges klättrar över den israeliska muren på Västbanken för att träffa sina vänner – och framför allt Nadia som han är kär i. Filmen skildrar på ett skickligt och spännande sätt vad det innebär att ständigt utmana den israeliska ockupationsmakten, vilket blir uppenbart för Omar när han efter ett attentat blir infångad, torterad och fängslad. Hans lojalitet sätts på prov när han tvingas välja mellan att förråda sina vänner eller själv hamna i fängelse resten av sitt liv. Vilket pris är Omar beredd att betala för kärlek, vänskap och tillit? En mycket stark film som dröjer sig kvar länge.

 

Susanne J.


Lämna en kommentar

Kvinnor i vardande?

Jag har sett en mycket fascinerande och förbryllande film som har gjort ett starkt intryck på mig. Det är Innocence, gjord 2004 av den franska regissören Lucile Hadzihalilovic. 6-åriga Iris anländer i en kista till en flickinternatskola omgärdad av en stor mur. Där möter hon sex andra flickor som bor i samma elevhus. Alla är ett år äldre i stigande ordning och alla i samma åldersklass bär hårband i samma färger. Man får följa dessa flickgrupper under ett år då de får undervisning av de enda två lärarna, båda unga kvinnor. De undervisas enbart i biologi och balett. Där finns de flickor som bara vill hem igen, de som vill fram och visa upp sig, de som tar hand om och de som tas om hand. Det är en väldigt vacker film där man kan drunkna bara i bilderna men främst är det den dova, hotfulla tonen i den till synes idylliska uppväxten som drabbar en. Man kan tolka innebörden hur man vill, kvinnotillblivandet med sina krav och restriktioner eller bara en märklig historia full med känslor.
 
Marie-Louise